Sunday, March 28, 2010

[photo] 2010 F/W SFW -- Jungmin @ Dominics Wap fashion sh0w @ 260310


JungMin @ Song Hye-myung fashion show [Dominic's Wap] @@ 26.03.10

He was guest for this fashion show.

credit: namzia.com